Molimo da nam uputite svoje poruke i/ili pitanja koristeći niže priloženi web obrazac


Centri Pokreta fokolara u Hrvatskoj

Križevci:

Centar Marijapoli: Račkoga 32, tel. 099-8464235, e-pošta: mariapolifaro@gmail.com

Muški fokolar: Kosovec 65, 048-711143, e-pošta: czm.see@kc.t-com.hr

Ženski fokolar: Račkoga 30, 048-711970, e-pošta: czf.faro@email.t-com.hr

 

Split:

Svećenički fokolar: e-pošta: vidovic.boris@gmail.com

Ženski fokolar: Ljubićeva 10, tel. 021-460480, e-pošta: PokretFokolaraSplit@gmail.com

 

Zagreb:

Muški fokolar: Hrelićka 72, tel. 01-6607524, e-pošta: focmzg@zg.t-com.hr

Ženski fokolar: Stara Knežija 7, tel. 01-3691290, e-pošta: pokret@inet.hr

 

 

 

Print Friendly