“Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.” (Rim 13,8)[1]

rz-10-13-

Riječ života prezentaciju (PPS) preuzmite OVDJE
.         .

“Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.” (Rim 13,8)[1]

 

U prethodnim je recima (Rim 13,1-7) sveti Pavao govorio o dužnostima što ih imamo prema građanskim vlastima (poslušnost, poštovanje, plaćanje poreza itd.), ističući da izvršavanje tih dužnosti treba biti potaknuto ljubavlju. Riječ je o dužnostima koje je lako razumjeti jer bismo u slučaju njihova neizvršavanja bili podvrgnuti kaznama predviđenima zakonom.

Polazeći od toga, on prelazi na dužnost koju je nešto teže razumjeti, a imamo je prema svakomu našem bližnjemu, u skladu s preporukom što nam ju je Isus ostavio. To je uzajamna ljubav u svoj raznolikosti njezinih izraza: velikodušnosti, brizi, povjerenju, uzajamnom poštovanju, iskrenosti itd. (usp. Rim 12, 9-12).

“Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.”

U ovoj su Riječi života istaknute dvije stvari.

Nadasve, ljubav nam se ovdje predstavlja kao dug, tj. kao nešto pred čime ne možemo biti ravnodušni, što se ne može odgoditi; kao nešto što nas tjera, što nam prijeti i ne da nam mira sve dok ga ne platimo.

Time se želi reći da uzajamna ljubav nije nešto nadodano, nije rezultat naše velikodušnosti od kojega, strogo uzevši, možemo biti oslobođeni ne podliježući pozitivnim zakonskim odredbama. Ova Riječ života zahtijeva da je žurno provedemo u praksu, pod prijetnjom kazne za izdaju našeg kršćanskog dostojanstva, jer nas je Isus pozvao da budemo sredstva njegove ljubavi u svijetu.

S druge strane, kaže nam da je uzajamna ljubav pokretač, duša i cilj kojemu teže sve zapovijedi.

Iz toga proizlazi da nam ne može biti dovoljno hladno i pravno ispunjavanje Božjih zapovijedi, ako želimo dobro izvršavati Njegovu volju. Potrebno je uvijek imati pred sobom cilj što nam ga Bog preko zapovijedi predlaže. Primjerice, da bismo dobro živjeli sedmu zapovijed, ne možemo se ograničiti na to da ne krademo, nego se trebamo ozbiljno zalagati za uklanjanje društvenih nepravdi. Samo tako ćemo pokazati da ljubimo naše bližnje.

“Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.”

Kako živjeti Riječ života ovoga mjeseca?

Tema ljubavi prema bližnjemu koja nam se ovdje predlaže ima bezbroj nijansi. Zadržat ćemo se nadasve na jednoj, a smatramo da ovaj tekst na nju upućuje na poseban način.

Ako je uzajamna ljubav dug, kako kaže sveti Pavao, potrebno je posjedovati ljubav koja ljubi prva, kako je to činio Isus s nama. Ta će ljubav stoga preuzeti inicijativu, neće čekati, neće odgađati.

Zato ovoga mjeseca nastojmo ljubiti prvi svaku osobu koju sretnemo, kojoj telefoniramo ili pišemo, ili s kojom živimo. Neka naša ljubav bude konkretna, neka zna razumjeti, preduhitriti, neka bude strpljiva, puna povjerenja, ustrajna i velikodušna.

Primijetit ćemo da će naš duhovni život postići kvalitativan skok, a da ne spominjemo radost koja će ispuniti naše srce.

Chiara Lubich

 


[1] Objavljena u Novom svijetu br. 9/1990.

Preuzmite klikom na fotografiju

rz-10-13-teens-

Preuzmite klikom na fotografiju

rz-10-13-junior-

Print Friendly